logo kepDwaj polscy werbiści zostali konsultorami Rad działających przy Konferencji Episkopatu Polski.

O. Jacek Pawlik SVD został konsultorem Rady Naukowej a o. Damian Cichy SVD konsultorem Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.

Kandydatury o. Pawlika i o. Cichego zostały zatwierdzone podczas 370. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w dniach 6-7 października 2015 roku w Warszawie.

O. Jacek Pawlik SVD jest uznanym, językoznawcą, religioznawcą i afrykanistą. Od października 2014 roku jest dziekanem Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.O. Damian Cichy SVD jest jednym z czterech werbistów pracujących w Fundacji Ośrodek Migranta Fu Shenfu w Warszawie, gdzie zajmuje się pracą naukowo-publicystyczną oraz zaangażowany jest w duszpasterstwo grup hiszpańskojęzycznych.