Jeszcze przed II wojną światową Polska Prowincja SVD planowała utworzyć swój dom w Warszawie. Historia zdecydowała jednak, że dopiero w 1958 r. mogła ona zrealizować swój zamiar i kupiła w stolicy odpowiednią nieruchomość w dzielnicy Praga-Południe przy ulicy Ostrobramskiej 90, w której po dziś dzień funkcjonuje Misyjny Dom Ducha Świętego. Placówka ta stworzona na bazie dwóch sąsiednich willi od razu okazała się bardzo potrzebna. Stał się on siedzibą Zarządu Prowincji, a także miejscem, z którego korzystali misjonarze pracujący na misjach i przyjeżdżający do kraju na urlop. Dom z biegiem czasu był przebudowywany i modernizowany. Zmieniał też swoją funkcję. I w końcu stał się siedzibą prowincjała Polskiej Prowincji Księży Werbistów. Pełnił też w pewnym okresie rolę domu studiów dla werbistów, studiujących i piszących swe doktoraty na ATK, a później na Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego. W nim też mieszkali ojcowie zajmujący się na ATK (UKSW) pracą naukową.

Do wspólnoty Domu św. Ducha należy też jeszcze jeden budynek przy samej ulicy (Ostrobramska) pod numerem 98. Został on nabyty na początku lat osiemdziesiątych poprzedniego stulecia dla potrzeb utworzonego Wydawnictwa VERBINUM. Od września 2005 r. działa w nim Ośrodek Migranta Fu Shenfu.

Wspólnota zakonno-misyjna Werbistów w Warszawie liczy 17 współbraci: 13 kapłanów i 4 braci zakonnych. Dwaj współbracia-kapłani posługują jako kapelani sióstr zakonnych w okolicach Warszawy. Dwóch innych są rezydentami na parafiach a jeden jest studentem na UKSW Warszawie.

Zgodnie z konstytucjami misjonarzy werbistów, czyli regułą zakonną, jesteśmy wspólnotą międzynarodową. Są wśród nas dwaj współbracia z Wietnamu. W ramach naszego charyzmatu podejmujemy prace apostolskie typowe dla naszego Zgromadzenia i aktywnie działamy na rzecz animacji misyjnej w Polsce. Prowadzimy werbistowskie wydawnictwo VERBINUM, angażujemy się w ośrodkach formacji misyjnej, prowadzimy specjalistyczne duszpasterstwo ludzi marginalizowanych, uchodźców i imigrantów, zwłaszcza Wietnamczyków. Posługa migrantom stała się możliwa dzięki życzliwości naszych Dobrodziejów, zwłaszcza tym, którzy przekazali 1% swego podatku przy rocznym rozliczeniu PIT.

Należy podkreślić, że Dom Misyjny Ducha Świętego jest oficjalną siedzibą władz Polskiej Prowincji. Tu odbywają się najczęściej posiedzenia zarządu Polskiej Prowincji oraz wszystkie ważne spotkania prowincjalne.

Wszystkie wymienione aktywności nie miałyby sensu, gdybyśmy zapomnieli o tym, że przede wszystkim jesteśmy katolickimi zakonnikami. Nasze misyjne zaangażowanie musi być świadectwem życia ze Słowem Bożym, czyli Jezusem Chrystusem, Wcielonym Synem Bożym. Rytm naszego życia wyznacza wspólna modlitwa, w centrum której stoi codzienna Msza św. Każdego dnia dziękujemy Bogu za misyjny charyzmat naszego powołania oraz za wszystkich naszych Dobrodziejów i Przyjaciół.