Dzieło misyjne Kościoła i działalność misyjna naszego Zgromadzenia misyjnego, mogą się rozwijać jedynie dzięki ofiarnej współpracy wielu oddanych przyjaciół i dobrodziejów misji.

W naszym biurze misyjnym organizujemy różnego rodzaju akcje i kampanie materialnego wspierania misji. Przyjmujemy również ofiary pieniężne, które następnie kierowane są do poszczególnych misjonarzy naszego Zgromadzenia - kapłanów i braci - w zależności od ich potrzeb i realizowanych projektów.

Osoby, które chciałyby wesprzeć działalność misyjną Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży Werbistów) mogą wybrać jedną z dwóch form wspierania misji:

  • Patronat misyjny - ofiara, jednorazowa lub regularna, dla konkretnego misjonarza lub kraju misyjnego
  • Ofiara na misje - jednorazowa lub regularna ofiara na misje, która wykorzystana zostanie według aktualnych potrzeb Zgromadzenia

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym dobrodziejom i ofiarodawcom za złożone ofiary. Bóg zapłać!