Misyjne Msze Święte Wieczyste są to msze zbiorowe, odprawiane na mocy przywileju papieskiego, udzielonego Zgromadzeniu Słowa Bożego. W Zgromadzeniu odprawia się codziennie siedem Mszy Świętych w intencjach osób wpisanych do Księgi Wieczystych Mszy Świętych. Osoby wpisane do tej Księgi mają udział w owocach tych Mszy Świętych oraz w łaskach związanych z dziełem rozkrzewienia wiary. Ofiary składane z tej okazji przeznaczone są na rozwój misji.

Chrystus nie pozwala się wyprzedzić w nagradzaniu tych, którzy wspierają Jego dzieło misyjne wpisując siebie i inne osoby do udziału w Misyjnych Wieczystych Mszach Świętych.

Istnieją liczne świadectwa obfitych owoców duchowych w życiu osób wpisanych do Księgi Misyjnych Wieczystych Mszy Świętych.

Zgromadzenie Słowa Bożego (Księża Werbiści) może w imieniu Kościoła kontynuować dzieło misyjne dzięki Waszym modlitwom, uczestnictwu w różnych dziełach duchowych oraz dzięki ofiarom, które są składane przy okazji zamawiania Mszy Świętych Wieczystych oraz innych Mszy św.

Wszystkim uczestnikom Misyjnych Wieczystych Mszy Świętych z serca hojnie udzielamy naszego Apostolskiego Błogosławieństwa i jednocześnie wyrażamy nasze głębokie uznanie tym, którzy spiesząc z pomocą głosicielom Ewangelii przyczyniają się do rozkrzewiania Słowa Bożego po całym świecie.

Franciszek, papież
Watykan, dnia 5 czerwca 2013 r.

 

Jako potwierdzenie zamówienia Mszy Świętej wysyłamy okolicznościowy obrazek z formacie 8,5 x 14 cm, który wysyłamy do osoby zamawiającej dopiero po zaksięgowaniu ofiary na naszym koncie.

Ofiara za każdą wpisaną osobę wynosi 30 zł.

 

 

 • Kogo można wpisać do udziału w Mszach Świętych Wieczystych?
  Można wpisać osobę żyjącą lub zmarłą. Każdy wpis jest indywidualny czyli z imienia i nazwiska. Wpis do księgi mszy wieczystych jest wspaniałym duchowym prezentem z okazji chrztu świętego, I komunii świętej, zawarcia małżeństwa, ślubów zakonnych, święceń kapłańskich, jubileuszów, imienin, urodzin itp.

 • Jak wpisać osobę do udziału w Mszach Wieczystych?
  Można to uczynić osobiście, listownie, mailowo, a ofiarę pieniężną przesłać przekazem pocztowym lub bankowym. Wystarczy podać swój adres do korespondencji oraz imię i nazwisko osoby, która ma być wpisana, zaznaczając czy jest to osoba zmarła czy żyjąca. Można stosować zwyczajowe skróty: dla zmarłych „śp.” lub „+”, a dla żyjących „ż.”. Ofiara na cele misyjne przy wpisie jednej osoby wynosi nie mniej niż 30 zł.

 • Czy można wpisać np. Rodzinę Kowalskich?
  Nie, ponieważ każdy wpis do księgi jest indywidualny. Można natomiast wpisać wszystkich członków rodziny z osobna. Każda wpisana osoba otrzymuje swój własny obrazek potwierdzający wpis, oprócz małżonków, którzy na wyraźne życzenie mogą otrzymać wspólny obrazek pamiątkowy.

 • Czy można wpisać osobę, która jest już wpisana przez innego ofiarodawcę?
  Można, choć nie jest to konieczne. Raz wpisana osoba ma już swój udział w duchowych dobrach płynących z Mszy Wieczystych. Może to być jednak duchowo pożyteczne ze względu na specjalną intencję nowego ofiarodawcy.

 • Czy należy na nowo wpisać zmarłego, który był już wpisany jako żyjący?
  Nie ma takiej konieczności. Udział w łaskach wypraszanych w Mszach Wieczystych wpisana osoba posiada tak za życia jak i po śmierci.